Pab neeg ua haujlwm

Tib neeg yog lub hauv paus muaj zog ntawm Pab Pawg.

Pab Pawg Ntsuj Plig

Siab tawv Thiab Ntshai: Muaj kev ua siab loj ntsib teeb meem thiab ntsib cov teeb meem.
Kev ua siab ntev: sawv kev sim ntawm cov teeb meem thiab ua lub luag haujlwm.
Qhib siab: tuaj yeem ua raws li cov kev xav sib txawv thiab ua kom dav dav
Kev Ncaj Ncees Thiab Kev Ncaj Ncees: Txhua tus neeg sib npaug ua ntej cov qauv thiab cov cai.

Kev lag luam Standard

Lo lus-Contract:Cov lus yuav tsum tau ua, thiab cov yeeb yam yuav tsum muaj txiaj ntsig.
Pab Pawg Ua Haujlwm:Ua koj tus kheej ua haujlwm zoo, ua siab ntev thiab pab lwm tus, thiab siv zog ntawm pab pawg.
Executive-Efficiency:Ua kom zoo tshaj plaws ntawm txhua yam, ua kom zoo tshaj plaws ntawm tib neeg, thiab tsis txhob ncua sij hawm los yog shirk.
Courage-Challenge:Tsis txhob txo hwj chim lossis superciliious, tsis txhob tso tseg yooj yim, thiab ua siab tawv tsim thawj chav kawm.


Tso koj cov lus: